středa 1. 6.
INDIÁNSKÝ DEN
14:00, Pražačka
dočasně mimo provoz

INFO

Pravidelné setkání dětí u příležitosti dětského dne se opakuje již 4-tým rokem. Účastníci si mohou vytvořit indiánské doplňky, zúčastnit se dovednostního indiánského běhu, nebo zahrát turnaj v kroketu. Na závěrečné vyhlášení pak navazuje opékání buřtů s hudebním doprovodem. Akce se koná 1.6.2016 od 14 hod v indiánském kempu. Line Up: 14:00 začátek akreditace 15:00 zahájení akce – workshop výroba čelenek a indiánské výzdoby 15:30 – 17:30 Indiánský běh zdatnosti, 16:00 – 17:50 Turnaj v kroketu 18:10 – 18:30 Vyhlášení IBZ 18:30 – Slavnostní zapálení ohně 18:30 – 20:00 Posezení s kytarou u ohně, opékání buřtů


 
©2010-2021 ART FRAME Palác Akropolis s.r.o.